Nasz Zespół

Magdalena Opatowicz

Założycielka Centrum.

Jest magistrem pedagogiki społecznej, terapii pedagogicznej i resocjalizacji, dyplomowaną psychoterapeutka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie w roku 2010. Uzyskała certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1401 w 2013roku. W ramach Szkoły Psychoterapii  Psychodynamicznej w KCP ukończyła fakultet pod nazwą “Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży,.  Brała również udział w szkoleniu: “Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” zorganizowanym prze Ośrodek Mały Książę w dniu 18.12. 2016r.

Jako psychoterapeuta pracuje od 2009 roku, zdobywając swoje doświadczenie w ramach placówek NFZ na terenie  Częstochowy. Ma doświadczenie w pracy grupowej, warsztatowej oraz indywidualnej. Od 2016 roku także w gabinecie prywatnym w ramach DualMed, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Al. Wolności 46.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego w Krakowie.

W naszym centrum zajmuje się między innymi psychoterapią:

 • dorosłych i młodzieży
 • zaburzeń psychicznych t.j.: nerwice, depresja, lęki, natręctwa, fobie, itp.
 • zaburzeń osobowości
 • trudności w relacjach z rodziną, w pracy, w zaakceptowaniu nowych sytuacji życiowych, kryzysy, niskie poczucie własnej wartości, brak możliwości realizowania własnych marzeń i celów życiowych, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w zrozumieniu siebie, swoich emocji i zachowań.
 • dylematów tożsamościowych, trudności z określeniem kim jestem, czego potrzebuję.
 • uzależnień i współuzależnienia

Barbara Sitek

Jest magistrem pedagogiki opiekuńczno – resocjalizacyjnej, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych nr 1698)

Jest uczestnikiem Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo – ericsonowskim realizowanym przez
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Katowickim Instytutem Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  Ukończyła  Studium Psychoterapii Uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii Uzależnień Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Ukończyła szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, poziom A w  Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (Certyfikat A/21/2013) Posiada certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy i umiejętności stosowania Innowacyjnej metody Terapii   Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych. Ukończyła szkolenie w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardui innych uzależnień behawioralnych, (Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, Krajowe Biurko do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach stacjonarnych oraz poraniach leczenia uzależnień. Aktualnie oprócz pracy w naszym centrum pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • W naszym centrum zajmuje się między innymi:
 • psychoterapią osób doświadczających kryzysów i trudności w swoim życiu (relacjach z rodziną, w pracy, w zaakceptowaniu nowych sytuacji życiowych, kryzysy, niskie poczucie własnej wartości, brak możliwości realizowania własnych marzeń i celów życiowych, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w zrozumieniu siebie, swoich emocji i zachowań, dylematów tożsamościowych, trudności z określeniem kim jestem, czego potrzebuję)
 • psychoterapią i zaburzeń lękowych i depresyjnych
 • psychoterapią par i małżeństw
 • psychoterapią rodzinną
 • psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych

Aneta Krysiak

Jest magistrem pedagogiki opiekuńczno – resocjalizacyjnej, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1525)

Ukończyła czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii, spełniające wymogi Polskiej Rady Psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prowadzone przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.  Ukończyła  Studium Psychoterapii Uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Posiada certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy i umiejętności stosowania Innowacyjnej metody Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych. Ukończyła szkolenie w zakresie metody “Dam Radę” oraz metody “Jestem z Ciebie Dumny” –  uzyskała tytuł praktyka

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach stacjonarnych oraz poradniach leczenia uzależnień. Aktualnie oprócz pracy w naszym centrum pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W naszym centrum zajmuje się między innymi:

 • psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • psychoterapią dzieci od 12 r.ż. i młodzieży
 • psychoterapią osób w depresji oraz zaburzeń lękowych
 • psychoterapią z zakresu uzależnień behawioralnych- uzależnienia od hazardu, internetu , gier komputerowych